----------------------------
موارد مصرف
نام كالا
----------------------------
مسكنتب بر
قرص استامینوفن
----------------------------

ضد تهوع
قرص دیمن هیدرینات
----------------------------

بستن زخم
باند نخی 5 سانتی
----------------------------
استریل و گرم كردن
الكل جامد
----------------------------
بستن عضو ضرب دیده
باند كشی
----------------------------
ضد عفونی كننده زخم
بتادین 60 سی سی
----------------------------
معاینه حلق
آبسلانگ
----------------------------
شستشوی زخم
سو آپ
----------------------------
پانسمان موقت چشم
پد چشمی
----------------------------
بریدن باند
قیچی
----------------------------
رفع سوختگی درجه یك ودو
پماد سوختگی
----------------------------
استفاده در پانسمان
پنبه
----------------------------
چسباندن باند
چسب لكو پلاست
----------------------------
پوشش زخم
هندی پلاست
----------------------------
استفاده در پانسمان
دستكش لاتكس
----------------------------
تعیین میزان تب
درجه تب
----------------------------
روشن كردن الكل
كبریت - فندک
----------------------------
پوشش مستقیم
گاز استریل
----------------------------
پوشش زخم سوختگی
گاز وازلینه
----------------------------
كوتاه كردن ناخن
ناخن گیر